Budapesti gyógyfürdők komplex fejlesztése - egészséges életmód projekt II. ütem

A történelmi fürdők egy részének újrapozicionálása a gyógy- és egészségturisztikai szolgáltatások fejlesztésével, prevenciós és rekreációs szolgáltatások műszaki technikai kialakításával; fürdők UNESCO feltételrendszernek való megfeleltetése, műemlék épületek, technológiák megújítása, akadálymentesítés.
(visszatérítendő források/városfejlesztési alap bevonásának lehetősége)
Becsült költség
20 Mrd Ft
Projekt típusa
további fejlesztési projekt
Ütemezés
legkorábbi indítás éve: 2021
Intézkedés
Fenntartható turizmus
Témakör
turizmus, rekreáció, kultúra
Kerület
továbbtervezés alatt