Mi a stratégiai tervezés célja?

Szöveg

Budapest közös ügyünk, együtt kell kitalálnunk, milyen városban szeretnénk élni és milyen lépések szükségesek ehhez. Ebben a folyamatban fontos elem az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozása. A városfejlesztés fő irányait, céljait azonban közösen kell meghatároznunk, ezért mind a célok kijelölése, mind azok elérése csak akkor lehet sikeres, ha abban a városlakók, a vállalkozások, a civil- és szakmai szervezetek, továbbá a kerületek, a kormány és a különböző intézmények is partnerek. 

Fontos, hogy minél többen elmondják véleményüket, javaslatukat a város jövőjével kapcsolatban. Az újonnan választott városvezetés elkötelezett egy élhető, zöld, versenyképes és szolidáris Budapest mellett, ahol a városlakók, civil és szakmai szervezetek is aktívan beleszólhatnak a városfejlesztés ügyeibe, és részt vehetnek a tervezési folyamatokban. Az ITS is ennek jegyében készül, ennek az útnak a közös megtervezéséről szól.

ITS2027 
 

Mit tartalmaz az ITS?

A stratégia Budapest fejlesztésének középtávú, következő 7 évre kitűzött céljait, a Fővárosi Önkormányzat ezek elérése érdekében tervezett intézkedéseit és a kiemelt fővárosi fejlesztési helyszínek előzetes akciótervét tartalmazza. 

ITS2027

 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2 fő fejezetből áll. Az első rész a megalapozó munkarész, a második a stratégiai munkarész. Az egyes munkarészek az alábbi fejezetekből tevődnek össze.

ITS2027

Az ITS egy átfogó terv, az összes fejlesztési területet magában foglalja valamilyen szinten. Ebben a tervben válik lehetővé az ágazatok közötti kapcsolatok, összefüggések vizsgálata, a konfliktusok feltárása és kezelése éppúgy, mint az együttműködési lehetőségek megtalálása.

ITS2027

Ezért az ITS feladata nem a legapróbb beavatkozások megtervezése, a projektek kidolgozása, hanem a fejlesztési irányok helyes meghatározása, a különböző típusú fejlesztési igények között a fontossági sorrend és egyensúly megtalálása. 

Mindezt úgy, hogy figyelembe vegyük és fejlesszük azt az eszközrendszert is, amivel az intézkedések leghatékonyabban megvalósíthatók, legyen az szervezeti, eljárási, jogi vagy éppen együttműködési vagy finanszírozási eszköz.

Jogi háttere

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 2027 a hatályos ITS 2014-2020 tervet fogja váltani. Budapest jövőképét, hosszú távú célkitűzéseit a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció tartalmazza.

A stratégia tehát nem más, mint annak összegzése, hogy a kitűzött jövőkép elérése érdekében a következő 6-7 év alatt – a rendelkezésre álló erőforrások, lehetőségek és társadalmi igények megismerése alapján – milyen utat, milyen beavatkozásokat és eszközöket választunk, hogy azzal a lehető legjobb, legkívánatosabb eredményt értjük el – ha lehet, a leghatékonyabban.

Fontos kiemelni, hogy az ITS tartalmi felépítését és hatályba lépését – valamint az azt megelőző eljárást - kormányrendelet írja elő, ami a Fővárosi Önkormányzat számára is követendő. A hatályos tervhez képest lényeges változást jelent, hogy az ITS-ben az okos város módszertan ajánlásait alkalmazva a korábbiakhoz képest nagyobb szerepet kap:

 

  • a városlakók bevonása, véleményük, igényeik megismerése, széleskörű tájékoztatása (átláthatóság, részvételi tervezés);
  • a városüzemeltetés elemzése, a projektek fenntarthatóságának vizsgálata már a kezdetektől;
  • a szervezeti, eljárásrendi, döntési folyamatok megújítása, mely a megvalósítást hatékonyabbá és átláthatóbbá teszi;
  • a társadalmi igények és a belső működési folyamatok kiszolgálását támogató infokommunikációs megoldások, és azok jövőbeli helyes megválasztását biztosító keretrendszer kialakítása.

A fentiek figyelembe vételével készült el 2019-ben a Smart Budapest Keretstratégia, mely az ITS készítéséhez és az abban foglalt intézkedések, projektek kialakítása, megvalósítása során is irányadó okos város alapelveket tartalmazza.

ITS2027