Budapesti egészségügyi koordinációs és módszertani iroda

A projekt célja a fővárosi egészségügyi szolgáltatások harmonizálása, koordinációja, ezzel a lakossági szükségletek és ellátás térbeli egyenlőtlenségeinek kezelése, a kapacitáshiányok menedzselése. A projekt részeként elkészül egy ellátórendszeri térkép, (elsősorban a kerületi önkormányzatokhoz tartozó alap és járóbeteg szakrendelők) problématérkép és egy ellátási audit, térinformatikai adatbázis, mely a rendszer digitális eszközeinek fejlesztéséhez (Dr Budapest projekt), illetve a ellátásbeli hiányterületek* plusz támogatási igényének monitorozására is alkalmas. Egészségfejlesztési módszertani ajánlások kidolgozásával az iroda támogatja a kerületi egészségfejlesztési irodák működését, illetve olyan területek szakmai koordinációját, módszertani kidolgozását is felvállalja, mint az időskorúak otthonukban történő ápolása. A projekt célja, hogy egészségfejlesztési programok és az ellátórendszer harmonizációjára, koordinációjára, egységes módszertani alapokra helyezve kialakuljon egy kerületi együttműködés, a Fővárosi Egészségügyi Társulás.
(*A projekt pilot elemeként olyan hiányszakmák 3 éven keresztül történő biztosítása történik kerületközi koordinációval., mint a gyerek ortopédia, szemészet, bőrgyógyászat, diabetológia, házigondozás, praxisnővér program.)
Becsült költség
3,5 Mrd Ft
Projekt típusa
stratégiai projekt
Ütemezés
legkorábbi indítás éve: 2022
Intézkedés
Prevenció, egészségmegőrzés
Témakör
egészségügy
Kerület
I. kerület
II. kerület
III. kerület
IV. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
X. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület